SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-09') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-09', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-09')) AND ((jobs.name LIKE '%công ty sản xuất%' OR jobs.description LIKE '%công ty sản xuất%' OR jobs.required_experience LIKE '%công ty sản xuất%' OR jobs.page_title LIKE '%công ty sản xuất%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%công ty sản xuất%' OR jobs.meta_description LIKE '%công ty sản xuất%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 55 jobs

 • New Company in Deep C_Nhân viên xuất nhập khẩu (Logistics Staff)

  • Hai Phong

   23/02/2021 - 23/03/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • 1. Theo dõi tiến độ sản xuất tại nhà máy.
   2. Lên kế hoạch và điều chỉnh dự kiến đóng hàng (theo tháng, tuần, ngày).
   3. Làm việc với nhân viên bán hàng để lên kế hoạch xuất hàng.
   4. Kiểm tra sát vấn đề hạn chót đóng hàng theo L/C quy định để phối hợp với nhân viên Kinh doanh xử lý các vấn đề phát sinh.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.