ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 7 jobs

 • Bình Dương/ HCM - Sales Engineer - Tuyển 02 người

  • Ho Chi Minh, Binh Duong

   06/05/2024 - 15/06/2024

  • Location Ho Chi Minh, Binh Duong, Thủ Đức - HCM hoặc VSIP 2 - Bình Dương

   Salary 25.000.000 - 35.000.000 VND

   Job category Sales - Sales technical, Engineering, Mechanical

  • - Đối ứng kinh doanh khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng mới.
   - Khảo sát dự án, meeting thông số yêu cầu thiết kế chế tạo máy tự động với khách hàng.
   - Xây dựng báo giá, và trình báo giá với khách hàng.
   - Theo dõi các báo giá đã trình với khách, đối ứng các xác nhận của khách cho đến khi nhận đơn hàng.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.