SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%du học sinh%' OR jobs.description LIKE '%du học sinh%' OR jobs.required_experience LIKE '%du học sinh%' OR jobs.page_title LIKE '%du học sinh%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%du học sinh%' OR jobs.meta_description LIKE '%du học sinh%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • Sales BĐS kiêm chăm sóc KH Nhật (Không cần kinh Nghiệm) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   11/11/2020 - 31/12/2020

  • Location Ho Chi Minh, Q1

   Salary 10.000.000 - 16.000.000 VND

  • • Phát triển khách hàng:
   - Duy trì mối quan hệ với khách hàng. Khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng cũ
   - Thực hiện các hoạt động Marketing nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh: website, facebook, tạp chí, tờ rơi quảng cáo, sự kiện…
   • Tư vấn sản phẩm dịch vụ:

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.