ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 98 jobs

 • Digital Marketing (Japanese N3/N2 - Dist 1 - HCMC)

  • Ho Chi Minh

   16/10/2019 - 30/11/2019

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary Negotiable

  • • Phụ trách quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online và báo chí để quảng bá các sản phẩm, hoạt động của công ty.
   • Phát triển thương hiệu và sản phẩm, hoạt động trên website, facebook và các mạng xã hội khác.
   • Chịu trách nhiệm quản lý website của công ty, đưa thông tin sản phẩm của công ty, và các thông tin khác như (tuyển dụng.) lên website.
   • Đề xuất các chương trình khuyến mãi, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.