ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 9 jobs

 • [GẤP] Leader QC (Tiếng Nhật) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   09/12/2019 - 31/12/2019

  • Location Binh Duong, KCN Mỹ Phước 3

   Salary 12.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Quản lý công nhân kiểm hàng, điều phối sắp xếp công việc hợp lý sao cho kịp xuất hàng
   - Theo dõi quá trình kiểm tra, tổng hợp và báo cáo lại cho sếp Nhật (báo cáo Tiếng Nhật)
   - Nếu phát sinh than phiền khách hàng, điều tra nguyên nhân và lập đối sách
   - Hỗ trợ dịch cho công nhân và sếp Nhật khi cần

 • QA/ QC Manager- Tiếng Nhật, KCN Long Đức (This job is closed!)

  • Dong Nai

   29/11/2019 - 31/12/2019

  • Location Dong Nai

   Salary Negotiable

  • - Thiết lập mục tiêu chất lượng của bộ phận, lập kế hoạch thực hiện, quản lý.
   - Lập ngân sách và thực hiện quản lý.
   - Quản lý sổ tay chất lượng, tập qui định, rà soát và so sánh với thực tế để sửa đổi chỉnh sửa tập qui định.
   - Nhận thông tin khách hàng khiếu nại, điều tra và triệu tập cuộc họp kiểm thảo, tổng hợp báo cáo, phân tích 5WHY.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.