SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-19') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-19', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-19')) AND ((jobs.name LIKE '%kiểm tra%' OR jobs.description LIKE '%kiểm tra%' OR jobs.required_experience LIKE '%kiểm tra%' OR jobs.page_title LIKE '%kiểm tra%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%kiểm tra%' OR jobs.meta_description LIKE '%kiểm tra%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 57 jobs

 • Nhân viên kỹ thuận sản xuất tại KCN VSIP - tiếng nhật N3

  • Hai Phong

   13/01/2022 - 27/02/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 500 - 600 USD

  • Kiểm tra dữ liệu báo cáo hàng ngày, bảng ghi chép, v.v. của từng quy trình, tạo báo cáo hàng ngày và báo cáo hàng tuần, gửi cho cấp trên
   - Kiểm tra tồn kho và tiến độ sản xuất nguyên vật liệu, quản lý phần mềm kỹ thuật
   - Nghiên cứu sản phẩm, theo dõi và cập nhật quá trình.
   - Xử lý vấn đề khi có sự cố xảy ra liên quan đến kỹ thuật hoặc quản lý phần mềm • Nhân Viên ISO - QC (Tiếng Nhật - Bình Dương)

  • Binh Duong

   10/12/2021 - 24/01/2022

  • Location Binh Duong, KCN Đồng An 2

   Salary Negotiable

  • - Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng và của công ty mẹ.
   - Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng.
   - Đưa ra những đề xuất cải tiến về chất lượng sản phẩm.
   - Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm.

 • (KCN ĐÌNH VŨ - HẢI PHÒNG) NHÂN VIÊN AN TOÀN, TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG TRUNG (This job is closed!)

  • Hai Phong

   02/12/2021 - 02/01/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • 1. Xây dựng, lập kế hoạch, giám sát, thúc đẩy và hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện các vấn đề về quản lý an toàn vệ sinh lao động và an toàn hoá chất.
   2. Thực hiện đào tạo về các tiêu chuẩn quy định liên về an toàn vệ sinh lao động .
   3. Xem xét kế hoạch giám sát hoạt động môi trường, kết quả giám sát và các biện pháp áp dụng.
   4. Kiểm soát quản lý sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp và các vấn đề nâng cao sức khỏe.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.