ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 4 jobs

 • Lập trình viên IT công ty Nhật nội thành Hà nội - 9 người (This job is closed!)

  • Ha Noi

   19/03/2020 - 03/05/2020

  • Location Ha Noi

   Salary 600 - 2,000 USD

  • Ngôn ngữ phát triển: Java/ PHP/ C#/ Python/ kotlin
   - Sau đây là các ví dụ về các dự án sẽ tham gia:Tham gia vào các dự án
   + Phát triển ứng dụng web (mua sắm trực tuyến, v.v.)
   + Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh (ứng dụng chia sẻ xe, ứng dụng quản lý giao hàng, v.v.)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.