SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%marketing%' OR jobs.description LIKE '%marketing%' OR jobs.required_experience LIKE '%marketing%' OR jobs.page_title LIKE '%marketing%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%marketing%' OR jobs.meta_description LIKE '%marketing%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 23 jobs

 • Marketing Manager [Communication Platform Company)

  • Ho Chi Minh

   04/03/2021 - 18/04/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • 1. Chịu trách nhiệm phụ trách marketing để đạt được mục tiêu của team marketing.
   2. Tiến hành lên kế hoạch chiến lược, chiến thuật tiếp thị marketing.
   3. Tiến hành phân tích dữ liệu và báo cáo trong phạm vi quản lý.
   4. Điều chỉnh, thay đổi mô tả công việc của các thành viên trong team.

 • (Hòa Mạc, Hà nam) Customer Service Assistant (Tiếng Nhật)

  • Ha Nam

   02/03/2021 - 16/04/2021

  • Location Ha Nam

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  •  Handle and process customer orders, inquiries and questions, according to internal processes and work instructions.
    Receive and handle customer complaints, monitor and evaluate the resolution process, in consultation with relevant stakeholders.
    Track and monitor customer orders, inquiries and complaints in the customer service systems, according to key indicators (e.g. Service level, costs).
    Administer and documents customer orders, inquiries and complaints, in accordance with company’s procedures.

 • (Rất gấp) Trưởng bộ phận mới (tiêng Anh, nội thành)

  • Ha Noi

   29/01/2021 - 15/03/2021

  • Location Ha Noi, Nam Từ Liêm

   Salary 1,200 - 1,800 USD

  • - Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và marketing cho các sản phẩm và dịch vụ
   - Quản lý sản phẩm, vòng đời sản phẩm; đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm đối với thị trường và khách hàng, so sánh và đánh giá với sản phẩm, dịch vụ của đối thủ
   - Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong việc bán sản phẩm.
   - Phối hợp xây dựng các chính sách đối với sản phẩm và khách hàng.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.