SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-09') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-09', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-09')) AND ((jobs.name LIKE '%nội thất%' OR jobs.description LIKE '%nội thất%' OR jobs.required_experience LIKE '%nội thất%' OR jobs.page_title LIKE '%nội thất%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%nội thất%' OR jobs.meta_description LIKE '%nội thất%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • QC Manager (Ngành Gỗ Nội Thất) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   18/12/2020 - 22/01/2021

  • Location Binh Duong, Thuận An, Bình Dương

   Salary 1,200 - 1,400 USD

  • - Quản lý bộ phận QC, báo cáo trực tiếp cho giám đốc người Nhật
   - Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
   - Giải quyết vấn đề phát sinh trong bộ phận
   - Đối ứng nội bộ và khách hàng về mặt chất lượng

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.