SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-09-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-09-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-09-25')) AND ((jobs.name LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.description LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.required_experience LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.page_title LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.meta_description LIKE '%tổng vụ%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 11 jobs

 • Trợ Lý Kiêm Tổng Vụ(Tiếng Nhật - Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   15/07/2021 - 29/08/2021

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 600 - 750 USD

  • - Trợ lý trưởng đại diện người Nhật và trưởng bộ phận người Việt
   - Các công việc hành chính như soạn thảo hồ sơ giấy tờ, form thanh toán, xin và gia hạn Visa, hỗ trợ với văn phòng kế toán..
   - Hỗ trợ liên lạc, giao dịch và chăm sóc khách hàng với người Nhật
   - Hỗ trợ điều tra thị trường, các nghiệp vụ giao dịch kinh doanh, ủy thác với các công ty Nhật tại Việt Nam

 • Nhân Sự + Kế Toán (Kizuna 1, Long An) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh, Long An

   13/04/2021 - 12/05/2021

  • Location Ho Chi Minh, Long An, KCN Tân Kim (Kizuna), Cần Giuộc

   Salary 600 - 700 USD

  • - Phụ trách công việc nhân sự trong công ty (tuyển dụng, thủ tục nghỉ việc, làm bảo hiểm xã hội, chấm công, tính lương..)
   - Hỗ trợ công việc liên quan kế toán đơn giản (quản lý thu chi, thu gom chứng từ... (công ty có sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài)
   - Thỉnh thoảng thông dịch Tiếng Nhật khi cần

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.