SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.name LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.description LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.required_experience LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.page_title LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%tổng vụ%' OR jobs.meta_description LIKE '%tổng vụ%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 8 jobs

 • Thông Dịch (Tiếng Nhật-An Giang) (This job is closed!)

  • Can Tho, An Giang, Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong

   24/02/2022 - 25/03/2022

  • Location Can Tho, An Giang, Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Huyện Phú Tân, An Giang

   Salary 10.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Thông dịch Tiếng Nhật cho giám đốc người Nhật và nhân viên trong công ty
   (thông dịch mảng văn phòng và thông dịch tại hiện trường sản xuất)
   - Làm các công việc văn phòng khác như: mua hàng, hỗ trợ xử lý sự cố máy, liên lạc nhà cung cấp...

 • Assistant cum Admin (English - Japanese, Dist 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   22/02/2022 - 08/04/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 800 - 1,500 USD

  • - Thông phiên dịch Việt - Anh - Nhật.
   - Quản lý văn phòng: tổng vụ, hỗ trợ công ty dịch vụ làm lương, kế toán, bảo hiểm cho nhân viên, tiếp nhận và xử lý các thông tin từ công ty mẹ
   - Quản lý thu chi, thanh toán, xuất hóa đơn..hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán với công ty dịch vụ.
   - Hỗ trợ kinh doanh(hỗ trợ văn phòng bảo hiểm hàng hải, thay đổi hoặc làm mới các điều khoản hợp đồng)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.