SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-28') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-28', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-28')) AND ((jobs.name LIKE '%thông dịch%' OR jobs.description LIKE '%thông dịch%' OR jobs.required_experience LIKE '%thông dịch%' OR jobs.page_title LIKE '%thông dịch%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thông dịch%' OR jobs.meta_description LIKE '%thông dịch%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 9 jobs

 • Quản Lý Đơn Hàng Thực Phẩm(Tiếng Anh - Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   02/12/2021 - 31/12/2021

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 700 - 800 USD

  • - Liên lạc với các công ty gia công thực phẩm, tìm kiếm công ty gia công mới.
   - Thương lượng giá, theo dõi quá trình sản xuất, thời hạn giao hàng..
   - Cầu nối giữa các công ty khách hàng ở Nhật và nhà máy gia công ở Việt Nam.
   - Thông dịch, hỗ trợ khách hàng khi thăm các nhà máy gia công.

 • Nhân Viên Văn Phòng kiêm Hỗ Trợ Thông Dịch (KCN Nhơn Trạch 3) (This job is closed!)

  • Dong Nai

   02/12/2021 - 30/12/2021

  • Location Dong Nai, KCN Nhơn Trạch 3

   Salary 10000000 VND

  • - Công việc tổng vụ: chấm công (không tính lương, bảo hiểm), đặt cơm, quản lý hợp đồng lao động, cấp phát đồng phục...)
   - Thông dịch Tiếng Nhật
   - Hỗ trợ mảng xuất nhập khẩu (làm chứng từ) , không khai HQ do có sử dụng dịch vụ bên ngoài
   - Làm việc trực tiếp với người Nhật, có cơ hội sử dụng Tiếng Nhật mỗi ngày. Hỗ trợ công việc hành chính cho người Nhật khi cần

 • Thông Dịch Tiếng Nhật (N1-Nữ-Q7) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   22/11/2021 - 16/12/2021

  • Location Ho Chi Minh, KCX Tân Thuận, Q7

   Salary 800 - 1,000 USD

  • - Thông dịch Tiếng Nhật nội bộ trong công ty giữa quản lý người Nhật và nhân viên trong công ty
   (bộ phận văn phòng, hiện trường sản xuất)
   - Đứng giữa truyền đạt lại các vấn đề giữa nhà máy VN nhờ gia công và nhà máy chính, truyền đạt báo cáo lại cho sếp Nhật
   - Biên dịch mail, tài liệu kỹ thuật, nội dung đơn hàng....

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.