SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-09-20') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-09-20', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-09-20')) AND ((jobs.name LIKE '%thanh toán%' OR jobs.description LIKE '%thanh toán%' OR jobs.required_experience LIKE '%thanh toán%' OR jobs.page_title LIKE '%thanh toán%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thanh toán%' OR jobs.meta_description LIKE '%thanh toán%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 15 jobs

 • [ GẤP ]Nội thành Hà Nội - Nhân viên kinh doanh tiếng Anh

  • Ha Noi

   28/08/2020 - 12/10/2020

  • Location Ha Noi

   Salary 650 - 1,100 USD

  • Kinh doanh các sản phẩm thép
   Giao dịch nhập khẩu ( đàm phán mua bán, hợp đồng, thanh toán - thu thập, theo dõi tài liệu vận chuyển)
   Giao dịch trong nước (Bán hàng cho khách hàng Việt Nam, Đàm phán với các nhà sản xuất trong nước và
   người bán buôn, thực hiện một số chứng từ, thu tiền thanh toán, giao hàng )

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.