ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 2 jobs

 • Trợ lý phòng hành Chính_Công ty Nhật (This job is closed!)

  • Hai Phong

   02/12/2022 - 31/12/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 30.000.000 VND

  • - Làm đầu mối liên hệ thông tin giữa phòng Hành chính tổng hợp ở trụ sở và công ty con ở Việt Nam
   - Theo dõi và sắp xếp việc tiếp đón khách Công ty
   - Dịch Nhật-Việt và ngược lại trong các buổi họp sáng, họp trao đổi công việc của phòng
   - Hỗ trợ trưởng phòng quán xuyến các đầu mục công việc hành chính.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.