SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%tiếng Trung%' OR jobs.description LIKE '%tiếng Trung%' OR jobs.required_experience LIKE '%tiếng Trung%' OR jobs.page_title LIKE '%tiếng Trung%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%tiếng Trung%' OR jobs.meta_description LIKE '%tiếng Trung%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 15 jobs

 • Sale Support tiếng trung - KCN An Dương

  • Hai Phong

   06/07/2022 - 20/08/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 15.000.000 VND

  • - Chăm sóc list khách hàng sẵn có công ty
   - Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,…
   - Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
   - Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

 • Kiểm toán viên - làm việc tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng (This job is closed!)

  • Ha Noi, Hai Phong

   27/06/2022 - 30/07/2022

  • Location Ha Noi, Hai Phong

   Salary Specified

  • - Collaborate with global internal control team to lead Vietnam site internal control compliance project for establishment of internal control system, self-assessment execution, process improvement and regulatory compliance.
   - Plan and perform internal audit tasks based on operation activities, to highlight the high-risk transactions, insufficient controls, and audit findings to improve operation efficiency.
   - Execute complex process improvement initiatives affecting multiple functions and businesses.
   - Have good communicate with administrative officers based on audit results and make recommendations for process improvement.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.