SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-01') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-01', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-01')) AND ((jobs.name LIKE '%tiếng anh%' OR jobs.description LIKE '%tiếng anh%' OR jobs.required_experience LIKE '%tiếng anh%' OR jobs.page_title LIKE '%tiếng anh%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%tiếng anh%' OR jobs.meta_description LIKE '%tiếng anh%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 216 jobs

 • [Vsip Hải Phòng] Tuyển Gấp vị trí Sale Leader nữ 800Usd~

  • Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi, Nam Dinh

   25/09/2020 - 09/11/2020

  • Location Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi, Nam Dinh

   Salary Negotiable

  • - Đảm nhiệm, chỉ đạo, quản lý những nghiệp vụ cơ bản sau :
   - Tiếp nhận và truyền đạt thông tin giữa khách hàng và các BP liên quan
   - Nghiệp vụ liên quan tới xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan.
   - Đảm nhiệm công việc mua bán

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.