ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 9 jobs

 • [ HOÀN KIẾM] TRỢ LÝ KINH DOANH- SALES Assistant

  • Ha Noi

   12/02/2020 - 28/03/2020

  • Location Ha Noi

   Salary 600 - 800 USD

  • - Phát triển thị trường, nghiên cứu thị trường, đàm phán hợp đồng, theo hợp đồng / giao hàng hiện có,
   - Thu thập thông tin như dữ liệu / tin tức, phiên dịch / dịch thuật, sắp xếp chuyến công tác,
   - Xây dựng mối quan hệ với từng khách hàng / nhà cung cấp
   * Chuyến công tác trong nước không thường xuyên (Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bắc Ninh, v.v.). Tần suất là khoảng một lần một tháng.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.