ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • Trợ Lý/ Quản Lý Xây Dựng - Quận 9 - Up To 1800 USD (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   28/12/2022 - 11/02/2023

  • Location Ho Chi Minh, Quận 9

   Salary 1,200 - 1,800 USD

  • 1. Vị trí này được kỳ vọng sẽ hiểu đúng quy trình thiết kế và xây dựng trong dự án liên doanh chung cư của chúng tôi với các đối tác địa phương và đề xuất các đề xuất và giải pháp hiệu quả bằng cách sử dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến ​​trúc sư.
   2. Các đề xuất và giải pháp phải dựa trên quan điểm “Chủ đầu tư” hoặc “Bên đặt hàng”, KHÔNG PHẢI “Nhà thầu” hoặc “Người được giao thiết kế”.
   3. Xem xét quy trình kiểm soát thiết kế/thi công và nhận xét về chúng với tư cách là quan điểm của chủ đầu tư
   4. Xem xét các bản vẽ thiết kế và hỗ trợ các thành viên NREV đề xuất các thiết kế tốt hơn để sản phẩm hấp dẫn hơn

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.