SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.description LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.required_experience LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.page_title LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%việc làm Bình Dương%' OR jobs.meta_description LIKE '%việc làm Bình Dương%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 5 jobs

 • QC Manager (Ngành Gỗ Nội Thất) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   18/12/2020 - 22/01/2021

  • Location Binh Duong, Thuận An, Bình Dương

   Salary 1,200 - 1,400 USD

  • - Quản lý bộ phận QC, báo cáo trực tiếp cho giám đốc người Nhật
   - Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
   - Giải quyết vấn đề phát sinh trong bộ phận
   - Đối ứng nội bộ và khách hàng về mặt chất lượng

 • Sales (Kcn Đồng An 2-BD) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   01/12/2020 - 15/01/2021

  • Location Binh Duong, KCN Đồng An 2

   Salary 500 - 600 USD

  • - Tìm kiếm , tiếp cận và phát triển nguồn khách hàng (trường học, nơi làm việc, bệnh viện...)
   - Hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng (lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành....)
   - Đào tạo nghiệp vụ cho cấp dưới
   - Hỗ trợ công việc cho trưởng chi nhánh người Nhật

 • Sales Staff (Tiếng Anh) - Công Ty Nhật - Bình Dương (This job is closed!)

  • Binh Duong, Ho Chi Minh

   02/10/2020 - 02/11/2020

  • Location Binh Duong, Ho Chi Minh, VISP1

   Salary 500 - 700 USD

  • - Tìm kiếm khách hàng mới.
   - Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
   - Lập kế hoạch hành động cho mỗi tháng.
   - Kiểm tra chất lượng mẫu sau khi nhận thành phẩm từ bộ phận R & D, phát triển / cải tiến sản phẩm mới cùng với trưởng nhóm và nhân viên R & D.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.