ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 777 jobs

 • [Gấp] Tổng Vụ Kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh(Công Ty Mới - Bình Thạnh) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   11/02/2019 - 31/03/2019

  • Location Ho Chi Minh, Bình Thạnh

   Salary 600 - 700 USD

  • - Phụ trách các công việc hành chính văn phòng (lịch họp, phòng họp, vé máy bay, đi lại của cấp trên, văn phòng phẩm, tài sản cố định..)
   - Quản lý sổ sách, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng .... trong văn phòng.
   - Hỗ trợ, cầu nối với công ty dịch vụ làm các công việc liên quan đến nhân sự, kế toán.. (theo dõi công, phép, lương thưởng ...)
   - Liên hệ với các cơ quan ban ngành, đối ngoại bên ngoài.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.