THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 752 việc làm

 • (Rất gấp) Kế toán trưởng (tiếng Anh, Hưng Yên) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hưng Yên

   13/02/2019 - 30/03/2019

  • Địa điểm Hưng Yên

   Mức lương 800 - 1,500 USD

  • - * Nhiệm vụ của phòng kế toán
   - Thực hiện và điều hành hoạt động của phòng kế toán:
   - Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp của Công ty để tiến hành ghi chép hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công ty.
   - Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán theo qui định của Nhà nước và qui định nội bộ của công ty.

 • (Gấp) Nhân viên kế toán (Đình Vũ) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   13/02/2019 - 30/03/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 10.000.000 - 15.000.000 VND

  • * Assisting with accounting system construction and maintenance./ Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống kế toán.
   * Assisting with managing Company’s cash funds on a daily basis./ Hỗ trợ việc quản lý quỹ tiền mặt của công ty trên cơ sở cập nhật hàng ngày.
   * Assisting with coordinating and directing the preparation of the budget and financial forecasts, institutes and maintains other planning and control procedures, and analyzes and reports variances./ Hỗ trợ việc phối hợp và trực tiếp chuẩn bị Báo cáo tài chính, phân tích và báo cáo rủi ro.
   * Handling daily accounts payables activities including and preparing remittance for payment./ Thực hiện các công việc thanh toán hàng ngày và chuẩn bị chuyển tiền thanh toán.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.