ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 9 jobs

 • Urgent !!! (KCN Đình Vũ Hải Phòng)_Kỹ sư hóa (This job is closed!)

  • Hai Phong

   23/04/2019 - 07/06/2019

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • 1. Lên kế hoạch làm việc cho bộ phận Phân tích dựa trên kế hoạch của toàn Công ty. Đảm bảo các thành viên của bộ phận hiểu rõ về định hướng/mục tiêu của Công ty và của phòng ban, để từ đó các thành viên có thể làm việc với mục đích rõ ràng, tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao.
   2. Phân tích nguyên vật liệu thô, nguyên vật liệu phụ, Sản phẩm trung gian, Mẫu sản phẩm từ dự án Sản xuất oxit đất hiếm.
   3. Phân tích nguyên vật liệu phụ, sản phẩm từ dự án Kim loại đất hiếm.
   4. Phân tích mẫu nước từ hệ thống xử lý nước thải.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.