ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 60 jobs

 • QA Supervisor / Manager (Tiếng Nhật -Vsip1)

  • Binh Duong

   22/04/2019 - 31/05/2019

  • Location Binh Duong, VSIP1-Thuận An

   Salary 16.000.000 - 30.000.000 VND

  • - Kiểm soát các quy trình liên quan tới chất lượng, môi trường (ISO 9001 & ISO 14001)
   - Lập kế hoạch và đối ứng đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài
   - Tổng hợp kết quả đánh giá, làm báo cáo cho người Nhật
   - Khi cần thiết , cùng với bộ phận sales đi tới khách hàng, bàn bạc vấn đề liên quan đến than phiền chất lượng....

 • QA Staff - Công Ty Nhật, Làm Việc Tại Quận 9 (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   09/04/2019 - 24/05/2019

  • Location Ho Chi Minh, Khu Công Nghệ Cao Quận 9

   Salary Negotiable

  • -Thiết lập điều kiện, quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng.
   -Kiểm tra chất lượng (Kiểm tra xác xuất từ line sản xuất)
   -Kiểm tra, phân tích hàng lỗi, tìm nguyên nhân và phương án khắc phục lỗi).
   -Thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu chất lượng.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.