ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 26 jobs

 • Sales Tiếng Nhật (Nam) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   11/12/2018 - 11/01/2019

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 700 - 900 USD

  • *** Công ty chính tại Hà Nội, nay mới mở thêm văn phòng ở HCM để hoạt động kinh doanh
   *** Dự định tìm kiếm văn phòng ở Q1 hoặc Q3, Q. Bình Thạnh.
   Tuy nhiên hiện nay đã đi vào hoạt động và làm tạm tại căn hộ của người Nhật (Q. Bình Thạnh)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.