ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 26 jobs

 • (TRANG Due-Hai PHONG) Supply Chain Planning Manager (~$2000)

  • Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Hai Duong

   17/05/2019 - 30/06/2019

  • Location Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Hai Duong

   Salary 2,000 USD

  • 1. Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).
   2. Liaison with Procurement, CS & Production Team for all issues to meet Customer’s requirement
   3. Ensure rapid and decisive elimination of material & product readiness problems by interfacing with Material Availability, Order Fulfillment resources in the right time, right place and right part.
   4. Warehouse Activities (Goods Receive & Handling, Inventory, FIFO, Min-Max, Safety Stock..)

 • (Đình Vũ - Hải Phòng) Procurement Staff_Nhân viên mua hàng (This job is closed!)

  • Hai Phong

   21/03/2019 - 05/05/2019

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • Đàm phán với các nhà cung cấp bên ngoài để đảm bảo các điều khoản có lợi (chất lượng, giá cả và giao hàng)
   - Phối hợp với khách hàng để đảm bảo thông số kỹ thuật của các mặt hàng được đặt hàng.
   - Chuẩn bị đơn đặt hàng khi PR được phê duyệt trên hệ thống.
   - Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng để theo dõi đơn hàng

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.