ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 36 jobs

 • Nhân viên QS (công ty xây dựng của Nhật - Q1, y/c Tiếng Anh) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   01/03/2019 - 15/04/2019

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 700 - 1,000 USD

  • - Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty
   - Đánh giá vật liệu, kiểm tra hồ sơ dự toán trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công
   - Cung cấp đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư… cho phòng quản lý thầu để tiến hành mời thầu
   - Phối hợp phòng quản lý thầu, Ban quản lý dự án, Phòng cung cứng vật tư để kiểm tra, xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thi công dự án

 • Kỹ sư QC xây dựng (Tiếng Anh - Công ty Nhật, Q1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   01/03/2019 - 15/04/2019

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 700 - 1,000 USD

  • - Phối hợp với ban chỉ huy công trường lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn về chất lượng, yêu cầu của chủ đầu tư.
   - Thực hiện việc kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào thông qua các thông số kỹ thuật cụ thể.
   - Tiến hành việc lấy mẫu, đo đạc các thông số kỹ thuật cần thiết… để đảm bảo đáp ứng đúng các yêu cầu về quy chuẩn xây dựng.
   - Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.