ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 44 jobs

 • General Accountant (KCN Đồng An 2 - Bình Dương) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   05/03/2019 - 19/04/2019

  • Location Binh Duong, KCN Đồng An 2

   Salary 10.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Thời gian đầu sẽ hỗ trợ cho công ty dịch vụ kế toán và sau đó là phụ trách chính các hoạt động kế toán của công ty.
   - Theo dõi và thực hiện, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nội bộ.
   - Liên lạc với ngân hàng, các cơ quan thuế và hành chính có liên quan.
   - Tính lương cho nhân viên.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.