ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • Production Supervisor (This job is closed!)

  • Da Nang

   23/04/2019 - 07/06/2019

  • Location Da Nang, KCN Cao Đà Nẵng

   Salary 700 - 900 USD

  • - Hỗ trợ, set up hệ thống sản xuất, quản lý nhân viên trong nhà máy.
   - Phối hợp với các bộ phận khác đưa ra tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng thành phẩm, nguyên liệu đầu vào.
   - Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi, quản lý điều phối nguyên liệu, máy móc, con người đảm bảo kế hoạch sản xuất.
   - Hướng dẫn nhân viên đạt được các mục tiêu về an toàn, chất lượng, chi phí, sản xuất và phương pháp làm việc hiệu quả.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.