Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
05/10/2018 - 19/11/2018

Sale Supervisor (tiếng Anh hoặc Nhật, khu vực Buôn Mê Thuột) (This job is closed!)

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thương mại của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh.
- Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

Salary Negotiable
Working location Dak Lak, Buôn Mê Thuột