ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 16 jobs

 • Chief Accountant(Kcn Long Thành)

  • Dong Nai

   15/04/2024 - 30/05/2024

  • Location Dong Nai, KCN Long Thành

   Salary 25.000.000 - 30.000.000 VND

   Job category Accounting - Finance, Administrative - Clerical, Manufacturing

  • - Chịu trách nhiệm giám sát và quản lí toàn bộ các nghiệp vụ thuộc phòng kế toán.
   - Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
   - Phu trách tính và quản lý giá thành sản phẩm.
   - Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát tình hình tài chính kế toán của công ty.

 • Leader Bộ Phận Sản Xuất- Công Ty Nhật, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   15/03/2024 - 29/04/2024

  • Location Dong Nai

   Salary 15.000.000 - 18.000.000 VND

   Job category Engineering, Management, Manufacturing, Translator - Interpreter

  • - Quản lý hoạt động sản xuất bộ phận sơn.
   - Lập kế hoạch sơn và quản lý hiệu suất cũng như tiến độ.
   - Tìm hiểu công việc sản xuất sơn, nâng cao năng suất và có biện pháp sơn lại
   - Cải thiện quản lý bằng cách hiểu rõ chất lượng tổng thể của sản phẩm sơn

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.