ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 144 jobs

 • [Tràng Duệ HP] Trưởng Phòng Hành Chính (Tiếng anh hoặc tiếng hàn) (This job is closed!)

  • Quang Ninh, Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong

   19/12/2019 - 02/02/2020

  • Location Quang Ninh, Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong

   Salary Negotiable

  • · Thực hiện vai trò lãnh đạo trong quản lý văn phòng và quan hệ với các cơ quan chức năng
   · Tham khảo ý kiến của ban quản lý để lựa chọn và sử dụng các dịch vụ và nhà cung cấp hiệu quả
   · Cung cấp dịch vụ hành chính phù hợp cho tất cả các bộ phận, phòng ban chức năng của Công ty, đặc biệt là với bộ phận Sản xuất
   · Cung cấp hỗ trợ hoặc đào tạo về việc sử dụng các thiết bị văn phòng và cơ sở vật chất.

 • [Rất gấp] Tuyển Sale Director cho Khách sạn của Nhật tại Hải Phòng (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh, Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong

   28/11/2019 - 04/04/2020

  • Location Ho Chi Minh, Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - To create and maintain existing and potential customer profile databases
   - To coordinate with proper company resources to ensure efficient and stable sales results
   - Any other assigned job duties as per assigned by the management

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.