ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 24 jobs

 • Nhân viên sale thiết bị - Công ty Nhật tại Văn Cao

  • Binh Duong, Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong

   19/12/2023 - 31/03/2024

  • Location Binh Duong, Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong

   Salary 8.000.000 - 15.000.000 VND

   Job category Sales - Sales technical

  • - Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
   - Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).
   - Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
   - Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.