ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 73 jobs

 • (HN Nam Từ Liêm) Giám đốc nhân sự (tiếng Anh)

  • Ha Noi

   24/02/2023 - 10/04/2023

  • Location Ha Noi

   Salary 40.000.000 - 55.000.000 VND

  • 1.1. Tổ chức Bộ máy
   • Hoạch định Chiến lược nhân sự, định hướng phát triển cho các hoạt động Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực, gắn với Chiến lược Kinh doanh
   • Xây dựng SĐTC cấp Công ty, đơn vị thành viên, quy hoạch CNNV phòng ban, cây chức danh vị trí; Rà soát & Điều chỉnh theo định kỳ hoặc theo thực tế hoạt động sản xuất Kinh doanh
   • Quy hoạch phân cấp chức danh (cấp bậc chức danh), phân quyền, uỷ quyền

 • Sales/ Business Development tiếng Nhật tại Nam Từ Liêm

  • Ha Noi

   24/02/2023 - 10/04/2023

  • Location Ha Noi

   Salary 1,000 USD

  • - Tạo và thực hiện các kế hoạch kinh doanh để tiếp cận các dự án phần mềm.
   - Xác định khách hàng tiềm năng bao gồm cả doanh nghiệp VN và nước ngoài.
   - Xây dựng chiến lược để xây dựng business mới tại VN và trình bày cho giám đốc. (Sẽ được đào tạo thêm về kiến thức cơ bản trong ngành CNTT/ kỹ năng sale trong ngành CNTT)

 • Tuyển: Business Analyst- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ cho công ty Nhật tại Hà Nội

  • Ha Noi

   24/02/2023 - 10/04/2023

  • Location Ha Noi

   Salary 1,500 - 3,500 USD

  • - Là cầu nối với các tập đoàn Nhật Bản (sử dụng tiếng Nhật)
   - Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng phía Nhật Bản sau đó phân tích thông số đặc điểm kỹ thuật và định nghĩa yêu cầu cho các kỹ sư phát triển
   - Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án
   - Lập ra các hoạt động cải tiến, đánh giá sau đó tiến hành dự án đảm bảo các thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả

 • Tuyển: Techlead- Trưởng nhóm phát triển kỹ thuật phần mềm cho công ty Nhật tại Hà Nội

  • Ha Noi

   24/02/2023 - 10/04/2023

  • Location Ha Noi

   Salary 1,500 - 3,500 USD

  • - Phát triển các tool liên quan đến test, thiết kế, phát triển system cần thiết phục vụ cho công việc đảm bảo chất lượng của các khách hàng phía Nhật Bản
   - Phát triển các tool như tool quản lý test, tool tự động hóa test
   - Xây dựng môi trường test kết hợp các tool hiện có
   - Phát triển hệ thống và tool cho các hoạt động quảng bá chuyển đổi số trong các công ty khách hàng phía Nhật Bản

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.