SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) AND FIND_IN_SET('a24685ca-467e-9b91-ae93-49d31dc8e14b', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 80 việc làm

 • Cần gấp: Kĩ sư cơ khí làm dự án tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, tiếng anh

  • Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

   14/09/2022 - 29/10/2022

  • Địa điểm Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1. Chức năng công việc
   - Tiếp nhận, xử lý các vấn đề kỹ thuật đối với hạng mục cơ khí, đường ống, chi tiết/phụ kiện vật tư gia công cơ khí trong việc triển khai thực hiện thi công dự án
   - Hỗ trợ Giám đốc dự án giám sát thi công các hạng mục cơ khí và làm việc với các bên liên quan về tiến độ dự án
   2, Nhiệm vụ:

 • (Hoàn Kiếm) Công ty Nhật cần Engineering Assistant Manager, tiếng anh

  • Hà Nội

   14/09/2022 - 29/10/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 1,500 - 1,700 USD

  • To work mainly on a JV detached house project in Hanoi area with Nomura’s share of 49%
   1. Go to the construction site 2-3 times a week to manage the schedule, construction quality, and to report the current situation internally by creating appropriate documents (Villas and Infrastructure)
   2. Cooperate with Japanese contractors to check site, and organize their comments and feedbacks
   3. Check drawings for Villas and Infrastructure and give feedbacks to enhance the usage and quality

 • Engineering Manager (Agile, English)

  • Hà Nội, Hồ Chí Minh

   14/09/2022 - 29/10/2022

  • Địa điểm Hà Nội, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • • Conduct 1-on-1 meetings with the team members to motivate them to increase team performance and continue to contribute to the team
   • Evaluate the performance of team members
   • Assign team members to roles of the team
   • Encourage members to participate in the discussion and lead the planning and review meetings

 • Frontend Engineer (Hybrid: WFH+in ofice)

  • Khác, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   12/09/2022 - 27/10/2022

  • Địa điểm Khác, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,300 - 4,000 USD

  • Description
   - Design and implementation of web frontend systems for systems used by operation team, clients and their suppliers
   - Formulate and implement UI/UX improvement plans based on feedback from our business team
   - UI/UX improvements based on various qualitative and quantitative research (user surveys, log analysis, inquiry analysis, etc.)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.