Vieclambank.com Sign In

We found 84 jobs

Vieclambank.com
25/03/2019 - 09/05/2019

(HAI PHONG) Trợ lý Giám Đốc người Nhật (tiếng nhật N1)

- Dịch tài liệu và trực tiếp tại các buổi họp của công ty
- Trợ lý cho Giám đốc người Nhật
- Hỗ trợ các công việc hành chính và các phòng ban liên quan

Salary Specified
Working location Ha Noi, Hai Phong
21/03/2019 - 05/05/2019

(KCN ĐÌNH VŨ HẢI PHÒNG) NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI / GIAO HÀNG

- Phân phối kế hoạch, chuẩn bị danh sách, thực hiện và theo dõi quá trình đóng gói, vận chuyển
- Đào tạo người mới, hướng dẫn người vận hành hoàn thành nhiệm vụ đóng gói, vận chuyển
- Lập báo cáo tình hình thực hiện
- Lập báo cáo đánh giá, bảng chấm công

Salary Negotiable
Working location Hai Phong
21/03/2019 - 05/05/2019

(Đình Vũ - Hải Phòng) Nhân viên kế hoạch sản xuất

- Nhận yêu cầu đặt hàng sản phẩm từ khách hàng
- Lập kế hoạch sản xuất
- Liên kết, thông báo và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện kế hoạch
- Sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Salary Negotiable
Working location Hai Phong
21/03/2019 - 05/05/2019

(Đình Vũ - Hải Phòng) Procurement Staff_Nhân viên mua hàng

Đàm phán với các nhà cung cấp bên ngoài để đảm bảo các điều khoản có lợi (chất lượng, giá cả và giao hàng)
- Phối hợp với khách hàng để đảm bảo thông số kỹ thuật của các mặt hàng được đặt hàng.
- Chuẩn bị đơn đặt hàng khi PR được phê duyệt trên hệ thống.
- Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng để theo dõi đơn hàng

Salary Negotiable
Working location Hai Phong
21/03/2019 - 05/05/2019

(Korean Company) Supervisor/ Assistant Supervisor (Sales/pr)-Working in Ha Noi

- Working & negotiate with travelling partner in Ha Noi
- Contact potential individual guest / corporate/ travel agent (Tele- sales call/ Local sales )… to find market.

Salary Negotiable
Working location Ho Chi Minh, Ha Noi, Hai Phong
21/03/2019 - 05/05/2019

(HAI PHONG) Supervisor/ Assistant Supervisor (Planning/marketing)

- Making business plan & marketing activity plan to the target marked on the business plan as: Industrial Zone, Korean company
- More detail will be discussed in the interview

Salary Negotiable
Working location Hai Phong, Ha Noi, Ho Chi Minh
21/03/2019 - 05/05/2019

(HAI PHONG) HOTEL Director ( NATIVE KOREAN )

- Manage, plan, organize and coordinate running of SR and hotel(front office, marketing,reservation, sales, house keeping)
- Manage other organization as: F/B, massage, karaoke,...
- More detail will be discussed in the interview

Salary Negotiable
Working location Hai Phong, Ha Noi, Ho Chi Minh
12/03/2019 - 26/04/2019

(TRANG Due-Hai PHONG) Customer Satisfaction Manager (~$2000)

The Customer Satisfaction Manager will provide strategic leadership and direction for the delivery of pre- and post-sales services and support to clients/customers. This position will manage all facets of customer retention including participating in the resolution of customer concerns and defining and developing a customer contact strategy.
Job Responsibilities:
• Analyzes operational processes, escalation procedures and performs training needs assessments for identifying opportunities for service delivery improvements and value add to the customer/clients.
• Liaises between customers and manufacturing, field service, order processing and accounting to resolve status, production, delivery and billing inquiries.

Salary 2,000 USD
Working location Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Hai Duong
12/03/2019 - 26/04/2019

(TRANG Due-Hai PHONG) Supply Chain Planning Manager (~$2000)

1. Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).
2. Liaison with Procurement, CS & Production Team for all issues to meet Customer’s requirement
3. Ensure rapid and decisive elimination of material & product readiness problems by interfacing with Material Availability, Order Fulfillment resources in the right time, right place and right part.
4. Warehouse Activities (Goods Receive & Handling, Inventory, FIFO, Min-Max, Safety Stock..)

Salary 2,000 USD
Working location Hai Duong, Hai Phong, Ho Chi Minh, Ha Noi
11/03/2019 - 25/04/2019

(ĐINH VU-HAI PHONG) KĨ SƯ PHÒNG SẢN XUẤT (SL: 03)

- Theo dõi tiến độ sản xuất, kiểm tra hoạt động của máy móc.
- Tham gia vào quá trình sửa chữa nếu có sự cố

Salary Negotiable
Working location Hai Phong