THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 81 việc làm

 • (TRANG Due-Hai PHONG) Supply Chain Planning Manager (~$2000)

  • Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương

   17/05/2019 - 30/06/2019

  • Địa điểm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương

   Mức lương 2,000 USD

  • 1. Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).
   2. Liaison with Procurement, CS & Production Team for all issues to meet Customer’s requirement
   3. Ensure rapid and decisive elimination of material & product readiness problems by interfacing with Material Availability, Order Fulfillment resources in the right time, right place and right part.
   4. Warehouse Activities (Goods Receive & Handling, Inventory, FIFO, Min-Max, Safety Stock..)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.