THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 32 việc làm

 • Nhân viên sản xuất - làm việc tại KCN Đình Vũ

  • Hải Phòng

   27/12/2022 - 10/02/2023

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • * Ensuring that the production process runs smoothly./ Đảm bảo tiến độ sản xuất vận hành đúng quy trình.
   * Ensuring that all equipments are running correctly and maintaining all equipments properly by making any adjustments as necessary./ Đảm bảo các thiết bị vận hành đúng và bảo dưỡng các thiết bị phù hợp bằng các cách hiệu chỉnh nếu cần thiết.
   * Operating, maintenance, inspecting production equipment, operatioand managing DCS equipment/ Vận hành, duy trì, quản lý kiểm tra các thiết bị liên quan đến sản xuất, vận hành và quản lý thiết bị DCS.
   * Receiving base oil, managing tank/ Nhận dầu gốc, quản lý và thao tác với tank.

 • Giám đốc quản lý xây dựng dự án mới tại Hải Phòng

  • Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng

   27/12/2022 - 10/02/2023

  • Địa điểm Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng

   Mức lương 3,500 - 4,000 USD

  • 1. This position is expected to properly understand design and construction process in our residential township JV project with local partners and propose effective suggestions and solutions by utilizing knowledge and experience in architect field.
   2. The suggestions and solutions should be based on a viewpoint of "Developer" or "Order-side", NOT "Contractor" or "assigned Designer".
   3. Review design/construction control process and comments on them as an investor viewpoint
   4. Review design drawings and support NREV members to propose better designs for more attractive product

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.