THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 101 việc làm

 • (Rất gấp) Nhân viên IT( Đình Vũ)

  • Hải Phòng

   07/08/2019 - 21/09/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 450 - 550 USD

  • 1. MES (Manufacturing Execution System) Support
   - Maintenance & Troubleshooting to ensure System running 24/7
   - Can programming is preferred (.Net, Oracle …)
   - Deploy new system to factory

 • (Rất gấp) Kỹ Sư Công Đoạn ( Đình Vũ)

  • Hải Phòng

   07/08/2019 - 21/09/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 450 - 550 USD

  • - Thiết kế và phát hành thông số lắp ráp lốp và ra mắt sản phẩm mới.
   - Khắc phục sự bất thường trong cơ sở sữa và dài hạn.
   - Chủ trì thực hiện thiết kế, phân tích hoặc đánh giá các dự án được giao.
   - Đề xuất phương pháp tiếp cận để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chương trình.

 • (gấp) Nhân viên Hành chính Nhân sự (tiếng Anh, Đình Vũ HP)

  • Hải Phòng

   06/08/2019 - 20/09/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 8.000.000 - 11.000.000 VND

  • Vị trí này chịu trách nhiệm cho các công việc liên quan đến Nhân sự - Hành chính, tuân thủ luật pháp và các công việc khác.
   Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống nhân sự.
   Chuẩn bị bảng lương bao gồm tính lương, tính các khoản giảm trừ và cập nhật vào bảng lương.
   Ghi chép và cập nhật dữ liệu liên quan đến các hoạt động nhân sự cũng như các thông tin ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trên bảng theo dõi tổng hợp lương.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.