THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 80 việc làm

 • (Urgent) (An Lao - Hai Phong) Plant Manager ( New Established Canadian Company )

  • Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   06/05/2019 - 30/06/2019

  • Địa điểm Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1.Be responsible for the department and personnel management, and guarantee the accomplishment of the department tasks.
   2.Be responsible for the carryout and supervision of the production goals, guarantee the accomplishment of the production goals in time and with good quality, and decrease the production cost.
   3.Organize the production in compliance with the regulations and laws in Medical Device industry, and guarantee the production process meets the requirements and standards.
   4. Establish and improve the production standards, strengthen the operating stills of the employees to meet the production demands.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.