SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) AND FIND_IN_SET('ebd694af-e348-3a04-7100-49d322bdd689', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 33 việc làm

 • Kỹ sư SMT - KCN Tràng Duệ, Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Dương, Hải Phòng

   18/08/2022 - 02/10/2022

  • Địa điểm Hải Dương, Hải Phòng

   Mức lương Khoảng

  • - Can setup, operate pick and place MC, screen printer, x-ray and re-flow ovens.
   - Design, calculate, control SMT Jig to ensure no issue during mass production
   - Confer with supervisors or engineers to plan and review work activities, and to resolve production problems.
   - Control, improve quality of SMT lines.

 • Customer Service Manager - KCN Tràng Duệ, Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   18/08/2022 - 02/10/2022

  • Địa điểm Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - The Customer Service Manager will provide strategic leadership and direction for the delivery
   outstanding services and support to customers. This position will manage all facets of customer
   retention including participating in the resolution of customer concerns and defining and
   developing a customer contact strategy.

 • Kỹ Sư Điện - KCN Đình Vũ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   04/08/2022 - 18/09/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 14.000.000 - 18.000.000 VND

  • • Thiết kế hạng mục điện
   • Vẽ Shop drawing, triển khai bãn vẽ thi công điện.
   • Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công chi tiết cho từng hạng mục.
   • Quản lý, điều hành, giám sát thi công Công trình điện.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.