SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND FIND_IN_SET('ebd694af-e348-3a04-7100-49d322bdd689', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 122 việc làm

 • [東京] 秘書を募集 (正社員)

  • Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội

   29/03/2021 - 29/12/2021

  • Địa điểm Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội

   Mức lương 200.000 - 210.000 YEN

  • 建設業向けのアウトソーシング事業を行っている会社で、東京支店の社長室所属として以下の業務に携わっていただきます。
   ①通訳・翻訳業務(ベトナム語-日本語)
   ②現地法人へ確認業務(総務・経理・人事等)
   ③物件の進捗確認業務

 • EHS Staff (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   29/03/2021 - 16/04/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 600 USD

  • - Cung cấp các hướng dẫn EHS cho công ty dựa trên chính sách của công ty.
   - Đưa các vấn đề về sức khỏe và an toàn, các hành vi không an toàn và đề xuất về an toàn cho đội ngũ quản lý.
   - Thiết lập hướng dẫn, thủ tục và quy tắc để kiểm soát EHS.
   - Quản lý và duy trì hiệu quả của EMS tuân theo ISO14001.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.