SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-27') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-27', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-27')) AND FIND_IN_SET('46176198-5161-fc0d-cabe-49d31db01155', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 120 jobs

 • Trợ Lý hoặc Trưởng Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu(Tiếng Anh - KCN Hiệp Phước 2)

  • Ho Chi Minh

   23/12/2020 - 31/01/2021

  • Location Ho Chi Minh, KCN Hiệp Phước 2

   Salary 800 - 1,000 USD

  • - Làm việc với các đơn vị vận tải, hải quan, thuế, thị trường, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan về công tác xuất nhập khẩu.
   - Thực hiện chỉ đạo nhân viên trong bộ phận thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu thiết bị, sản phẩm, nguyên vật liệu theo thông tin sản xuất và xuất hàng, báo cáo quy trình và kết quả sao cho hoạt động sản xuất, xuất hàng được suôn sẻ.
   - Giải thích cho người Nhật về các quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, ngoại thương

 • QA Leader (Tiếng Anh-Q7) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   22/12/2020 - 15/01/2021

  • Location Ho Chi Minh, Q7

   Salary 600 - 800 USD

  • - Đối ứng khách hàng (đối ứng thanh tra, giải quyết khiếu nại đối với hàng lỗi..)
   - Xác nhận, kiểm tra tình trạng sản xuất hàng mẫu, đưa ra phương hướng cải tiến trước khi sản xuất hàng loạt
   - Hợp tác với phòng kỹ thuật, sản xuất để cải tiến chất lượng.
   - Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, IATF16949

 • [HCM] Chuyên viên Tuyển dụng - Công ty Nhật - Quận 9 (Có xe đưa rước)

  • Ho Chi Minh

   17/12/2020 - 31/01/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • 1. Lập kế hoạch và chiến lược tuyển dụng cho Công ty
   2. Quản lý hoạt động tuyển dụng (sàng lọc hồ sơ, tham gia phỏng vấn, báo cáo và phân tích hoạt động tuyển dụng)
   3. Đề xuất các chính sách, phát triển và cải tiến các thủ tục, biểu mẫu và các hồ sơ khác. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng và chiến lược nhân sự cho Công ty.
   4. Những công việc khác do cấp trên chỉ định

 • [HCMC] Management Accounting Consultant (Competitive Package)

  • Ho Chi Minh

   16/12/2020 - 31/01/2021

  • Location Ho Chi Minh, District 1, HCMC

   Salary Competitive

  • - Collect information about the client’s business through a variety of methods (shadowing, interviews, surveys, reading reports etc.)
   - Analyze and interpret facts to identify weaknesses and problems, and comprehend the causes
   - Understand critical issues of the client’s business process and create a counterproposal to improve its management and operation.
   - Deliver and work as a project member and create key deliverables (e.g. Assessment documents, Business Process Flow, Business Requirement Definition, Fit&Gap analysis with a certain application function)

 • [HCMC, Binh Duong] Sales Staff

  • Binh Duong, Ho Chi Minh

   16/12/2020 - 30/01/2021

  • Location Binh Duong, Ho Chi Minh

   Salary Competitive

  • - Find and approaches new customers.
   - Maintain and develops relationships with existing customers.
   - Make an action plan for each month.
   - Check the quality of samples after receiving composition from R&D department, develop/improve new products together with the team leader and R&D staff.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.