SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND FIND_IN_SET('46176198-5161-fc0d-cabe-49d31db01155', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 78 việc làm

 • [Quận 1, TPHCM] Sales Assistant

  • Hồ Chí Minh

   26/04/2022 - 10/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 500 - 600 USD

  • - Hỗ trợ bộ phận sales các công tác liên quan đến soạn thảo hợp đồng, theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng, xuất nhập hàng hóa, công nợ.
   - Kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
   - Hỗ trợ bộ phận sales liên lạc và giải quyết thắc mắc của khách hàng.
   - Các công việc hành chính khác trong bộ phận khi cần thiết.

 • [Quận 1, TP HCM] Sales Executive (Feed & Grains)

  • Hồ Chí Minh

   26/04/2022 - 10/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 500 - 600 USD

  • - Xúc tiến các hoạt động thương mại, thu mua trong nước, xuất khẩu đi các nước thuộc Châu Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore...... và ngược lại.
   - Báo giá, thương lượng các điều khoản về giá cả, hợp đồng.
   - Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, xuất nhập hàng hóa, công nợ.
   - Chăm sóc khách hàng: hướng dẫn khách hàng tham quan nhà máy sản xuất, nhà cung cấp; đề ra các hướng dẫn và giải thích phù hợp với vai trò đại diện thương mại.

 • Trưởng nhóm tuyển dụng và quản lý kỹ sư

  • Hồ Chí Minh

   20/04/2022 - 04/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,000 - 1,200 USD

  • 1.Thương thảo với các trường Đại học liên kết (chỉnh sửa hợp đồng, thảo luận vận hành các lớp học, tuyển dụng - gửi các thông báo tuyển)
   2.Tuyển dụng ứng viên (Hợp tác mới với các trường khối kỹ thuật, tổ chức các buổi hội thảo tuyển dụng trong trường Đại học, làm các hoạt động tuyển dụng ứng viên tại địa phương, tuyển sinh viên đã hoàn thành chương trình học).
   3.Phiên dịch - biên dịch (phỏng vấn với doanh nghiệp, trao đổi với ứng viên, biên dịch hồ sơ).
   4.Đào tạo cho các bạn kỹ sư (1 lớp: 1~2 buổi/tháng)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.