ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 42 jobs

 • Nhân viên SHE (This job is closed!)

  • Hung Yen

   01/08/2019 - 15/09/2019

  • Location Hung Yen

   Salary 13.000.000 VND

  • Thực hiện các nghiệp vụ về An toàn môi trường: Theo dõi kiểm định, hóa chất, bảo hộ lao động, triển khai hoạt động đào tạo, tuần tra an toàn/5S, tai nạn, kiểm soát nhà thầu, PCCC, ATGT
   Quản lý, vận hành hệ thống ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.