Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
09/10/2018 - 23/11/2018

Việc làm tại Nhật - Kỹ sư gia công cơ khí (This job is closed!)

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật để gia công.
- Vận hành máy gia công (CNC, NC) để cắt gọt, phay, tiện, sản xuất sản phẩm.
- Kiểm tra sản phẩm đầu ra, và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc gia công.

Salary 200.000 YEN
Working location Wakayama