Vieclambank.com Sign In

We found 83 jobs

Vieclambank.com
29/01/2019 - 15/03/2019

HR/ADM Senior Executive (New Japanese Company in Hai Phong) (This job is closed!)

会社、工場設立をおこなう日本人 のサポート
・人材採用サポート、立上げ時の雑用(出張時の宿や車の手配などから)
最終的には人事・総務部長職としたい
Support Japanese in establishing new office/ Factory. Support in hiring staff, miscellaneous. Will be the future HR/Admin manager.

Salary 1,000 - 1,500 USD
Working location Hai Phong
23/01/2019 - 09/03/2019

(Hải Phòng-Tràng Duệ) Material Control Manager (~1300 USD) (This job is closed!)

- Quan ly xuat nhap khau(thong quan, logistics)
- Quan ly purchase
- Quan ly ban thanh pham
- Quan ly ton kho (vat lieu/ san pham)

Salary 1,300 USD
Working location Hai Duong, Hai Phong
17/01/2019 - 03/03/2019

Customer Service Manager (~$2000, English Fluency) (This job is closed!)

The Customer Service Manager will provide strategic leadership and direction for the delivery of pre- and post-sales services and support to clients/customers. This position will manage all facets of customer retention including participating in the resolution of customer concerns and defining and developing a customer contact strategy.
Job Responsibilities:
• Analyzes operational processes, escalation procedures and performs training needs assessments for identifying opportunities for service delivery improvements and value add to the customer/clients.
• Liaises between customers and manufacturing, field service, order processing and accounting to resolve status, production, delivery and billing inquiries.

Salary 2,000 USD
Working location Ho Chi Minh, Hai Phong, Ha Noi
10/01/2019 - 28/02/2019

Nội Thành Hải Phòng- NHÂN VIÊN KINH DOANH (LƯƠNG CỰC HẤP DẪN) (This job is closed!)

- Chăm sóc các khách hàng hiện tại
- Tìm kiếm các khách hàng mới
- Lên kế hoạch kinh doanh và báo cáo chỉ tiêu, kết quả hàng tháng
- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Salary 1,200 USD
Working location Ha Noi, Hai Phong
08/01/2019 - 28/02/2019

(DINH VU -HAI PHONG) Recruitment Assistant Manager (This job is closed!)

1. TEAMMATES TRAINING
Supervise, advice, train and instruct recruitment section staff and all other departments teammates on recruitment skill,
knowledge and hiring methods in order to ensure that they are appropriately motivated and trained and carry out their
recruitment and selection's accountability to the required standards.

Salary 1,400 - 2,000 USD
Working location Ha Noi, Hai Phong, Hai Duong
28/12/2018 - 28/02/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Mechanical Engineer (This job is closed!)

1. Project management at individual
2. Installation of tire production machine or other Utility equipment
3. Making maintenance schedule control
4. Machine /part purchasing / arrangement and Budget control

Salary 400 - 700 USD
Working location Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong
28/12/2018 - 28/02/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Maintenance Mechanical Technician (This job is closed!)

- Update and monitoring Maintenance management system (Safety control, Failure control, PM control, Lubrication control, Accuracy check, Spare part control…)
- Training for the new comer: Safety rule, hot work, J-Loto...
- Support for all Maintenance members about Maintenance Management trouble shooting.
- Improving activities to improve ability of equipment.

Salary 400 - 550 USD
Working location Hai Phong, Hai Duong, Ha Noi
28/12/2018 - 28/02/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Maintenance Electrical Technician (This job is closed!)

- Troubleshooting to ensure the operation of equipements.
- Equipment working ability checks as periodically, preventive maintenance performance.
- Equipment management, spare parts control.
- Improving activities to improve ability of equipment.

Salary 400 - 550
Working location Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong
28/12/2018 - 28/02/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Electrical Engineer (This job is closed!)

1. Project management at individual
2. Installation of tire production machine
3. Making maintenance schedule control
4. Machine parts purchasing/arrangement and budget control

Salary Negotiable
Working location Ha Noi, Hai Duong, Hai Phong
20/12/2018 - 03/02/2019

(Đình Vũ-Hải Phòng) Deputy General Manager ( ~ 2200 USD) (This job is closed!)

- Quản lý hiệu quả và phát triển hoạt động khai thác của toàn bộ hệ thống kho/bãi chính xác, kịp thời, an toàn, hiệu quả theo mục tiêu của công ty & yêu cầu của khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đả bảo duy trì tốt nhân sự, thực hiện quy định của cty/ khách hàng & đảm bảo toàn bộ hệ thống hoàn thành tốt các công việc theo đúng yêu cầu.
- Giám sát & hỗ trợ cấp dưới thực hiện công việc & các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD
- Phối hợp với các phòng ban khác hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh về giao nhận và an toàn, an ninh hàng hóa, kho bãi

Salary Negotiable
Working location Hai Phong