Vieclambank.com Sign In

We found 203 jobs

Vieclambank.com
09/03/2018 - 09/04/2018

Sales Executive (cty Nhật ở Hoàng Đạo Thúy)

- Chịu trách nhiệm bán sản phẩm qua kênh nhà hàng
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và làm việc với khách hàng mới theo danh sách khách hàng của công ty
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Salary 600 USD
Working location Ha Noi
07/03/2018 - 21/04/2018

(Gấp) Tuyển Nhân viên tiếng Nhật và biết về Photoshop

- Thực hiện các dự án của công ty cần dùng Photoshop.
Ví dụ như: Cắt ảnh sản phẩm thay nền, Retouch ảnh theo yêu cầu (thay đổi màu sắc, phục chế lại sản phẩm...)
- Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo thêm về phần mềm đồ họa chuyên dụng và các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Salary 400 - 700 USD
Working location Ha Noi
07/03/2018 - 21/04/2018

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật (nội thành HN)

- 日本人スタッフとベトナム人スタッフの通訳
- 書類などの翻訳業務
- その他会社運営のサポートなど

Salary 500 - 1,000 USD
Working location Ha Noi
07/03/2018 - 21/04/2018

(Hanoi) Sales & Marketing (mảng Chemical) cho cty Nhật, y/c tiếng Anh

• Assist General Manager/ Sales & Marketing Manager in sales and marketing activities;
• Act as key account with clients/ distributors on sales budget,sales forecast, sales support, sales review and account receivable;
• Prepare marketing & sales supports plan to clients/ distributors;
• Coordinate with production, logistics to monitor purchase orders, keeping track of purchase orders and making cost reports;

Salary 600 - 800 USD
Working location Ha Noi
07/03/2018 - 21/04/2018

≪Kcn Thăng Long 1 - HN> Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật cty sản xuất

- Dịch tài liệu, dịch trong các cuộc họp.
- Phụ trách công việc ISO của bộ phận (lập và bảo quản hồ sơ, tài liệu, đối ứng đánh giá ISO nội bộ & đánh giá định kỳ.
- Các công việc văn phòng khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Salary Lương khoảng 10tr-16tr hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực VND
Working location Ha Noi, KCN Thăng Long 1 - Đông Anh - HN
07/03/2018 - 21/04/2018

(KCN Thăng Long 1 - HN) Nhân viên chuyên trách ISO 14001

- Lập sổ tay môi trường, quy trình trình tự của toàn nhà máy.
- Triển khai, đào tạo quy định ISO 14001 cho tất cả các phòng ban liên quan
- Am hiểu luật môi trường, có khả năng cập nhật và xúc tiến tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Khả năng đối ứng quy định ISO 14001 và quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nước thải, rác thải,...

Salary Khoảng 10,000,000-15,000,000 hoặc thỏa thuận theo năng lực VND
Working location Ha Noi, KCN Thăng Long 1 - Đông Anh - HN
07/03/2018 - 21/04/2018

[Urgent] Tuyển lập trình Web .NET (C#, Winform, Asp.Net, Vb.Net) [không yêu cầu ngoại ngữ]

- Tham gia phân tích, lập trình phát triển, kiểm tra các ứng dụng WEB bằng.Net (ASP.net C#, VB.Net)
- Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Quản trị dự án.

Salary 450 - 550 USD
Working location Ha Noi
06/03/2018 - 01/08/2018

Tuyển dụng lập trình viên C++, Java, PHP ... (Sinh viên mới ra Trường)

- Phát triển Network Game (Windows, iOS, Android, …)
- Đây là bộ phận mới thành lập năm 2016, Các thành viên còn rất trẻ và năng động.
- Tại bộ phận này luôn có Chuyên gia người Nhật và Singapore trực tiếp chỉ dạy và hướng dẫn.

Salary Up to 10.000.000 VND
Working location Ha Noi
06/03/2018 - 20/04/2018

(Rất gấp) Phụ trách kinh doanh (tiếng Nhật, nội thành)

- 既存及び新規顧客対応
※顧客は製造業がメインです。

Salary 800 - 1,000 USD
Working location Ha Noi
06/03/2018 - 20/04/2018

(Hà nội) Hỗ trợ kỹ thuật, cty xây dựng của Nhật, y/c tiếng Nhật

- Công ty làm các dư án xây dựng mảng cung cấp và lắp đặt giám sát các thiết bị liên quan đến đường nước
- Hỗ trợ và giám sát kỹ thuật ngoài công trường
- Hỗ trợ giám đốc và nhân viên kinh doanh người Nhật để phiên dịch và làm việc với các cơ quan nhà nước.

Salary 1,200 - 1,500 USD
Working location Ha Noi