Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 252 việc làm

Vieclambank.com
03/04/2019 - 13/05/2019

[Gia Lâm, Vĩnh Phúc] Hành chính văn phòng (Hỗ trợ Manager) (tiếng Nhật từ N3)

- Hỗ trợ các công việc Hành chính Nhân sự (HCNS) , quản lý văn phòng cho Manager
- Hỗ trợ các công việc kế toán cơ bản
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 550 - 600 USD
Địa điểm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Gia Lâm, Cổ Bi
02/04/2019 - 05/05/2019

[Gia Lâm, Vĩnh Phúc] Trợ lý kế toán cho trưởng phòng HCNS (tiếng Nhật)

- Hỗ trợ kế toán (Đã có kế toán trưởng): hóa đơn đỏ, quản lý tiền mặt, soạn thảo hợp đồng, đăng kí bảo hiểm...
- Hỗ trợ các công việc Hành chính Nhân sự (HCNS)
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 550 - 600 USD
Địa điểm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Gia Lâm, Cổ Bi
28/03/2019 - 12/05/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Production Planing Staff

- Supporting Plant management and operation ( Making Mid-term plan and Budget
- Improving Productivity and Capacity ( Kaizen)
- Creating monthly manning plan for operation
- Integrity and teamwork attitude

Mức lương 380 USD
Địa điểm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
28/03/2019 - 30/04/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Production Control Staff

1. Follow up of production progress
2. Participate as a team member on each projects as required;
take responsibility for project tasks, make and meet commitments.
3. Develop solutions to architectural and operational needs of the business

Mức lương 380 USD
Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội
28/03/2019 - 10/05/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Mechanical Engineer (3 Staffs)

1. Project management at individual
2. Installation of tire production machine or other Utility equipment
3. Making maintenance schedule control
4. Machine /part purchasing / arrangement and Budget control

Mức lương 400 - 700 USD
Địa điểm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
28/03/2019 - 10/05/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Maintenance Mechanical Technician (6 Staffs)

- Update and monitoring Maintenance management system (Safety control, Failure control, PM control, Lubrication control, Accuracy check, Spare part control…)
- Training for the new comer: Safety rule, hot work, J-Loto...
- Support for all Maintenance members about Maintenance Management trouble shooting.
- Improving activities to improve ability of equipment.

Mức lương 400 - 550 USD
Địa điểm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
28/03/2019 - 10/05/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Maintenance Electrical Technician (6 Staffs)

- Troubleshooting to ensure the operation of equipements.
- Equipment working ability checks as periodically, preventive maintenance performance.
- Equipment management, spare parts control.
- Improving activities to improve ability of equipment.

Mức lương 400 - 550
Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội
28/03/2019 - 10/05/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Electrical Engineer (3 Staffs)

1. Project management at individual
2. Installation of tire production machine or other Utility equipment
3.Making maintenance schedule control
4. Machine / parts purchasing / arrangement and Budget control

Mức lương 400 - 900 USD
Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội
28/03/2019 - 30/04/2019

(DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Building Process Engineer

- Design and issue tire assembling spec sheet and launch new products.
- Fix abnormalities in dairy basis and long terms.
- Lead the execution of design, analysis, or evaluation of assigned projects.
- Recommend approaches to meet the technical and program requirements.

Mức lương 380 USD
Địa điểm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
27/03/2019 - 11/05/2019

(Gấp) Sales Assistant (tiếng Nhật, KCN Thăng Long)

- Thực hiện các công việc kinh doanh, bán sản phẩm, hợp đồng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ.

Mức lương 10.000.000 - 15.000.000 VND
Địa điểm Hà Nội, KCN Thăng Long