Vieclambank.com Đăng nhập

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

 • Home
 • Quy trình dịch vụ (Dành cho ứng viên)
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
DÀNH CHO ỨNG VIÊN
  • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

   Đăng ký hoàn toàn miễn phí. Bạn còn được nhận bản tin việc làm phù hợp định kỳ.

  • TẠO HỒ SƠ

   Bạn có thể tạo đến 3 hồ sơ tìm việc hoàn toàn miễn phí.

  • ỨNG TUYỂN

   Bạn có thể ứng tuyển vào bất kỳ việc làm nào phụ hợp với bạn. Tư vấn nhân sự cũng sẽ giới thiệu cho bạn những việc làm khác (nếu thấy phù hợp).