Vieclambank.com Đăng nhập
 

Quy trình Dịch vụ (Cho Doanh nghiệp)

Vieclambank.com
Vieclambank.com

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại văn phòng, qua điện thoại, fax hoặc e-mail

Vieclambank.com

Thông Tin Tuyển Dụng

Thông qua các đợt tư vấn, chúng tôi sẽ giúp xác định các yêu cầu tuyển dụng nhằm tìm kiếm ứng viên phù hợp

Vieclambank.com

Lọc Hồ Sơ

Danh sách ứng viên sẽ được gửi đến doanh nghiệp sau quá trình phỏng vấn và sàng lọc ban đầu

Vieclambank.com

Phỏng Vấn

Chúng tôi sắp xếp phỏng vấn giúp doanh nghiệp gặp trực tiếp để đánh giá các ứng viên

Vieclambank.com

Tuyển Dụng

Chúng tôi hỗ trợ quá trình thương lượng giữa doanh nghiệp và ứng viên thông qua tư vấn chuyên nghiệp về lương và điều kiện làm việc

Vieclambank.com

Cam kết

Chúng tôi sẽ giới thiệu ứng viên thay thế nếu ứng viên được chọn nghỉ việc trong thời gian 2 tháng

Liên hệ với chúng tôi