Vieclambank.com Sign In

We found 23 jobs

Vieclambank.com
29/09/2017 - 31/10/2017

[Nội thành HẢI PHÒNG] Ga-Admin cum HR Senior Staff (công ty Nhật, tiếng Anh) (This job is closed!)

- Follow tasks related to Admin&HR Department

Salary 9.000.000 - 12.000.000 VND
Working location Hai Phong, Nội thành
01/09/2017 - 07/10/2017

(KCN Đình Vũ Hải Phòng) Urgent: Production Manager (2000~2500$) (This job is closed!)

Job Purpose:
• To assist Plant Manager in production.
• To manage and maintain the production dept.
• To improve the management system at production dept.

Salary 2,000 - 2,500 USD
Working location Hai Phong, KCN Đình Vũ - Hải phòng
22/08/2017 - 06/10/2017

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật N2 (VSIP Hải Phòng, 2 vị trí) (This job is closed!)

- Biên phiên dịch
- Các công việc khác theo yêu cầu
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Salary 600 - 800 USD
Working location Hai Phong, KCN VSIP