Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 22 việc làm

Vieclambank.com
01/09/2017 - 07/10/2017

(KCN Đình Vũ Hải Phòng) Urgent: Production Manager (2000~2500$) (Công việc này đã hết hạn!)

Job Purpose:
• To assist Plant Manager in production.
• To manage and maintain the production dept.
• To improve the management system at production dept.

Mức lương 2,000 - 2,500 USD
Địa điểm Hải Phòng, KCN Đình Vũ - Hải phòng
22/08/2017 - 06/10/2017

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật N2 (VSIP Hải Phòng, 2 vị trí) (Công việc này đã hết hạn!)

- Biên phiên dịch
- Các công việc khác theo yêu cầu
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 600 - 800 USD
Địa điểm Hải Phòng, KCN VSIP