Vieclambank.com Sign In

We found 3 jobs

Vieclambank.com
13/03/2017 - 27/04/2017

GẤP - Tuyển thợ sơn cho hãng xe hơi nổi tiếng của Nhật tại Vĩnh Phúc

- Thực hiện công việc phun sơn cho xe hơi.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Salary Mức lương trả dựa theo năng lực và điểm số của bài kiểm tra soát hạch trong buổi phỏng vấn tại Cty
Working location Vinh Phuc, Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
13/02/2017 - 30/03/2017

Rất gấp : Tuyển Kỹ sư quản lý thiết bị (điện, nước) cho KCN mới ở Vĩnh Phúc (This job is closed!)

- Phụ trách quản lý toàn bộ về thiết bị, điện, hệ thống nước thải ở KCN
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Salary 2,000 USD
Working location Vinh Phuc
09/11/2016 - 24/12/2016

(RẤT GẤP) Kế toán trưởng tại KCN Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc (This job is closed!)

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán (phần mềm: FAST)
- Lập các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm(PL, BS, TB)
- Các nghiệp vụ liên quan tới PIT, VAT, FCT
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Salary ~ 700 USD
Working location Ha Noi, Vinh Phuc, KCN Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc