Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

Vieclambank.com
13/03/2017 - 27/04/2017

GẤP - Tuyển thợ sơn cho hãng xe hơi nổi tiếng của Nhật tại Vĩnh Phúc (Công việc này đã hết hạn!)

- Thực hiện công việc phun sơn cho xe hơi.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương Mức lương trả dựa theo năng lực và điểm số của bài kiểm tra soát hạch trong buổi phỏng vấn tại Cty
Địa điểm Vĩnh Phúc, Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
13/02/2017 - 30/03/2017

Rất gấp : Tuyển Kỹ sư quản lý thiết bị (điện, nước) cho KCN mới ở Vĩnh Phúc (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách quản lý toàn bộ về thiết bị, điện, hệ thống nước thải ở KCN
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Mức lương 2,000 USD
Địa điểm Vĩnh Phúc
09/11/2016 - 24/12/2016

(RẤT GẤP) Kế toán trưởng tại KCN Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc (Công việc này đã hết hạn!)

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán (phần mềm: FAST)
- Lập các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm(PL, BS, TB)
- Các nghiệp vụ liên quan tới PIT, VAT, FCT
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương ~ 700 USD
Địa điểm Hà Nội, Vĩnh Phúc, KCN Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc